Het Bestuur

    Dagelijks Bestuur
  • Voorzitter                -     Vacant
  • Secretaris                -     John Jansen
  • Penningmeester      -    Monique Zonneveld
    Overige Bestuursleden
  • Mia Eggen
  • Frans Jonker
  • Hans Ponne